เปิดพอร์ตกองทุนรวม
...
แจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษีฯ
...
  • จัดการการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
  • นโยบายการลงทุนหลากหลายเลือกได้
  • ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • มีสภาพคล่อง
  • เริ่มต้นลงทุนได้โดยใช้เงินไม่สูง
  • ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุน
ลงทุนกับ MTL MyFund