คำถามที่พบบ่อย

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โดยแยกตามลูกค้าปัจจุบัน และ ลูกค้าใหม่ ดังนี้
กรณีท่านยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมกับเมืองไทยประกันชีวิต เลือก ยังไม่มีบัญชีกองทุน ลงทะเบียน
กรณีท่านมีบัญชีกองทุนรวมกับเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้ว เลือก มีบัญชีกองทุนอยู่แล้ว ลงทะเบียน
1. กดลงทะเบียน
2. กด "ยอมรับ" ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
3. กด "ยอมรับ" นโยบายความเป็นส่วนตัว
4. กรอกข้อมูลตามขั้นตอน
5. กด "ขอรับ OTP" เพื่อรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS
6. กรอก รหัส OTP ภายใน 5 นาที
7. กด "ยืนยัน"
8. กด "ยอมรับ" ข้อกำหนด ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น (ไม่บังคับ)
9. กรอกชื่อผู้ใช้ และ กำหนดรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน กด "ต่อไป"
10. ระบบแสดง การลงทะเบียนสำเร็จ

การสร้าง Username และ Password
Username/ชื่อผู้ใช้ (กำหนดตัวอักษรและ/หรือตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
Password/รหัสผ่าน (กำหนดตัวด้วยตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)

1. ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) ไม่ถูกต้อง : กำหนดตัวอักษรและ/หรือตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร และห้ามเว้นวรรค
2. รหัสผ่าน (Password)ไม่ถูกต้อง : กำหนดตัวด้วยตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร และห้ามเว้นวรรค

ท่านสามารถเลือกเมนู ลืมรหัสผ่าน บริเวณกล่อง Login ที่หน้า Website
1. กรอกชื่อผู้ใช้หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. กรอกรหัสผ่านใหม่ หลังจากนั้นท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ เพื่อใช้ในการเข้าระบบในครั้งต่อไป

ให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username และ Password หลัง Login เข้าสู่ระบบ
1. เลือกเมนู "โปรไฟล์ของฉัน"
2. เลื่อนลงมาเปลี่ยนรหัสผ่าน
หลังจากนั้น ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน

1. ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
2. อายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ไม่เป็นผู้มีถิ่นฐาน/พลเมืองอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และไม่ใช่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หรือไม่เป็นบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ได้แก่
ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, ธ.ทหารไทยธนชาต, ธ.กรุงเทพ

ต้องดำเนินการสมัครบริการผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการยืนยันตัวตนด้วย NDID และ มี Mobile Banking Application สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สามารถทำได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

อนุมัติภายใน 2 วันทำการ และกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนพร้อมยืนยัน email แล้ว

ได้ โดยต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อเข้ามาทำรายการต่อ

กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต หรือ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1766 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อกให้

เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ
1.รูปภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่ถ่ายมาไม่ถูกต้อง เช่น รูปภาพเบลอ ตัวอักษรไม่ชัด / ถ่ายบัตรไม่เต็มใบ / ถ่ายสะท้อนแสง / ภาพมืดหรือสว่างเกินไป
2.ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ตรงกับข้อมูลผู้ขอเปิดบัญชี
3. กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username และ Password
หลัง Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "โปรไฟล์ของฉัน"
หลังจากนั้น ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคลหรือข้อมูลที่ต้องการแก้ไขได้เลย

ให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username และ Password
หลัง Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "โปรไฟล์ของฉัน"
- เลือกเมนู “แบบประเมินความเสี่ยง Suitability Test” กรอกแบบประเมินความเสี่ยง Suitability Test จากนั้นคลิก “Update”
- เลือกเมนู “ข้อมูลผู้ลงทุน(Know Your Customer)” กรอกปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทุน จากนั้นคลิก “Update”

ข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่าน MTL MyFund มีดังนี้
1. คำนำหน้า
2. ชื่อ-นามสกุล
3. สัญชาติ
4. เบอร์โทรศัพท์
5. อีเมล
6. ลายมือชื่อ
7. เปลี่ยนแปลงบัญชีซื้อหน่อยลงทุน/บัญชีรับเงินขายคืนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ : เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต หรือ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1766 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน >>รายการจะมีผลในวันที่ T (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน >>รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป T+1 (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน ทั้งนี้ วันหยุดกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1.กรณีกองทุนกำหนดเวลา ปิดรับคำสั่ง หลัง 14.30 น.
1.1 ผู้ลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14:30 น. >>รายการจะมีผลในวันที่ T (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
1.2 ผู้ลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา >>รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป T+1 (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
2.กรณีที่กองทุนกำหนดเวลา ปิดรับคำสั่ง ก่อน 14.30 น.
2.1 ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน >>รายการจะมีผลในวันที่ T (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
2.2 ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน >>รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป T+1 (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน ทั้งนี้ วันหยุดกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน>>รายการจะมีผลในวันที่ T (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน>>รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป T+1 (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน ทั้งนี้ วันหยุดกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนภายในเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน>>รายการจะมีผลในวันที่ T (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
ส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนหลังเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน>>รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป T+1 (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน ทั้งนี้ วันหยุดกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(กองทุนต้นทาง)ภายในเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน>>รายการจะมีผลในวันที่ T (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(กองทุนต้นทาง)หลังเวลา ปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน >>รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป T+1 (T=วันที่ส่งคำสั่ง)
โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน ทั้งนี้ วันหยุดกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
หมายเหตุ 1.ระยะเวลาสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน(กองทุนปลายทาง) ขึ้นอยู่กับ Settlement Date ของกองทุนต้นทาง

ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ภายในวันการถัดไป(T+1) หรือได้รับหลังจากกองทุนดังกล่าวได้รับจัดสรรหน่วยเรียบร้อยแล้ว
โดยแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางอีเมล กรณีเลือกวิธีการรับเอกสารผ่านทางอีเมล
2. ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางไปรษณีย์ กรณีเลือกวิธีการรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

สามารถตรวจสอบได้ที่ เมนูรายการเคลื่อนไหว ในแท็บ "กองทุนลดหย่อนภาษี"
ระบบจะแสดงข้อมูล SSF/RMF/LTF ที่ซื้อภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

คือ แบบฟอร์มมาตรฐาน สำหรับเปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทุกประเภท ในฟอร์มเดียว กรอกข้อมูลครั้งเดียว เมื่อเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการรายใหม่ ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีก ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

การจัดทำชุดข้อมูล single form ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน สำหรับโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ลดภาระในการกรอกข้อมูลซ้ำเพื่อเปิดบัญชีใหม่ และในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะขอให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งชุดข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต.

สามารถนำชุดข้อมูลที่เปิดบัญชีกองทุนรวมกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น มาใช้แทนการกรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยอัปโหลดได้ที่ เมนู “เปิดบัญชี” ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลเพื่อเปิดบัญชี เลือกที่ปุ่ม อัปโหลด ชุดข้อมูลเปิดบัญชี (โปรดเตรียมไฟล์ข้อมูล รูปแบบ CSV ของท่านให้พร้อม)

สามารถขอนำชุดข้อมูลที่เปิดบัญชีกองทุนรวมกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ที่ เมนู โปรไฟล์ของฉัน เลือกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ชุดข้อมูลเปิดบัญชี บริษัทฯ จะทำการส่งชุดข้อมูลให้ท่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และ โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ช่องทางในการแจ้งความประสงค์ (เลือกผ่านช่องทางใดก็ได้)
1.1 ที่ Website https://mtlmyfund.muangthai.co.th หรือคลิก เมนูแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีฯ
1.2 ที่ บลจ. ผ่านบริการตามช่องทางที่แต่ละบลจ.กำหนด
1.3 ที่ บริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตฐานในกรณีแจ้งผ่านตัวแทนขาย (Selling Agent)” ดาวน์โหลด คลิก พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถมดำข้อมูลศาสนา) ส่งเอกสาร ได้ที่ : [email protected]

ช่องทางการแจ้งความประสงค์ผ่านทางแต่ละ บลจ.
บลจ. กสิกรไทย จำกัด คลิก

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด คลิก

บลจ. กรุงศรี จำกัด คลิก

บลจ. กรุงไทย คลิก

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด คลิก

บลจ. วรรณ จำกัด คลิก

บลจ. เอ็มเอฟซี คลิก

บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด คลิก

บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด คลิก

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด คลิก

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด คลิก

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด คลิก

บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด คลิก

บลจ. ดาโอ จำกัด คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ โทร.1766 ทุกวันทำการเวลา 8.30-17.00 น.

1. จากรายงานที่บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านทางอีเมลที่ให้ไว้
- รายงานสรุปข้อมูลการถือหน่วยลงทุน
- รายงานยืนยันการรับรายการและแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน
2. สอบถามได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
3. ที่ Website https://mtlmyfund.muangthai.co.th เมนู พอร์ตการลงทุน
ตัวอย่าง เลขที่ลูกค้ากองทุนรวมภายใต้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
1202001000111
MFAG20210100100
MFWA20200100001
MFWF20200100001
MFWM20200100001
WA12019000024
WF12019000001
WM12019000006

1. จากรายงานที่บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านทางอีเมลที่ให้ไว้
- รายงานสรุปข้อมูลการถือหน่วยลงทุน
- รายงานยืนยันการรับรายการและแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน
2. สอบถามได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
3. ที่ Website https://mtlmyfund.muangthai.co.th เมนู พอร์ตการลงทุน