สนใจติดต่อหรือปรึกษาได้ที่

ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

...1766 ...[email protected]

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ-สกุล ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อท่านในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตามคำขอของท่านในครั้งนี้เท่านั้น โดยจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 15 วัน จากนั้นจะลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสำคัญและจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

สนใจติดต่อหรือปรึกษาได้ที่

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

...