กิจกรรมและโปรโมชัน

กิจกรรม (สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชัน)

เพียงเปิดบัญชีกองทุน กับ MTL MyFund รับบัตรสมนาคุณ Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับ 50 ท่านแรก ที่เปิดบัญชีสำเร็จ

ช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีผ่าน MTL MyFund สำเร็จ โดยลูกค้าจะได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์การเปิดบัญชี

3. ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ของสมนาคุณ จัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ

5. หากลูกค้าได้รับของสมนาคุณจากโครงการ Smile point to invest แล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตควบการลงทุน และกองทุนรวม

E-mail : [email protected]

• กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นที่สิ้นสุด


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนกองทุนรวมดังกล่าว ก่อนตัดสินใจลงทุน